Jaunā Saskaņa

Raksti

Ilgtspējas rādītāji - Tatjana Kargina

Likums par pavalstniecību - Edvīns Puķe

Par tautas labklājību - Artūrs Malta

Ka uzraudzīt namu apsaimniekotāja darbu - Vladimirs Vorohobovs

Partijas ideoloģija - Gudrisms - Vladimirs Vorohobovs